/Certifiering

RING OSS IDAG! 0774-42 80 00Certifiering

Almega Serviceentreprenörerna

A-Rengörarna uppfyller Almega Serviceentreprenörernas krav på seriösa och ansvarstagande serviceentreprenadföretag.

certitifiering

Våra certifieringar

svanen certifiering

Svanenmärkningen

Svanen är Nordens officiella miljömärke, beslutad av Nordiska Ministerrådet för mer än 25 år sedan. Det är en frivillig, positiv märkning av varor och tjänster. Svanen gör det enkelt för konsumenter att välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt. Svanen är också ett verktyg för företag som vill visa sitt miljöarbete och samtidigt bidra till utvecklingen av en hållbar produktion.

ISO9001 certifiering

ISO9001

SO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Uppfyller organisationen alla krav kan den bli certifierad. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer i upphandlingsförfaranden.

ISO14001 certifiering

ISO14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Den ställer 55 olika krav för ett bra miljöarbete.